Servis i održavanje računara.

Izrada i planiranje računarskih mreža.

Potrošni materijal za štampače.

Čišćenje računara.