Servis i održavanje računara.

Izrada i planiranje računarskih mreža, video nadzor.

Potrošni materijal za štampače.